ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები

საზაფხულო სკოლა ლიტვაში

საერთაშორისო გამჭვირვალობის საზაფხულო სკოლის საგანს წარმოადგენს კორუფციის საგანი და მასთან ბრძოლის მეთოდები. პროგრამა ითვალისწინებს რამდენიმე სტიპენდიას მგზავრობის, პროგრამაში მონაწილეობისა  და საცხოვრებელი ხარჯების ანაზღაურებას.

პროგრამის ჩატარების დრო: 9-14 ივლისი.

პროგრამის ჩატარების ადგილი: ლიტვა, ვილნიუსი.

პროგრამა მოიცავს სამ სასწავლო მოდულს:
•    კერძო სექტორი;   
•    საჯარო სექტორი;
•    სამოქალაქო უფლებამოსილება.

დოკუმენტების გაგზავნის ბოლო ვადააა 2012 წლის 7 მაისი.

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური სერვის-ცენტრის დასაქმებისა და სტიპენდიების განყოფილებას მისამართზე: ჭავჭავაძის გამზ. №32, ოთახი C 220,  ტელ.: 822 29 47 11.

ბანერები