საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2014-2015

2014-2015

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის არქივი 2014-2015 წელი ერთიანი მიღებით საბაკალავრო ბროგრამებზე:

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის არქივი 2014-2015 წელი ინდივიდუალური მიღებით საბაკალავრო ბროგრამებზე:

  • ფიზიკის საბაკალავრო პროგრამა -აღწერა - კურსები
  • მათემატიკის საბაკალავრო პროგრამა-აღწერა - კურსები
  • ბიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა -აღწერა - კურსები
  • სანდიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამები:
  • ელექტრული ინჟინერია -აღწერა - კურსები
  • კომპიუტერული ინჟინერია -აღწერა - კურსები
ბანერები