საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2011-2012

2011-2012

საინჟინრო ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამების კურსების ერთიანი კატალოგი
ზოგადი მოდულის კურსების კატალოგი

  • დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები (გეოგრაფია  და GIS ტექნოლოგიები; გეოლოგია; გეოფიზიკა; არქეოლოგია)- ძირითადი პროგრამა (major)    
  •  მიკროელექტრონიკა და კომპიუტერული ინჟინერია (ინფორმატიკა, მიკროელექტრონიკა)
ბანერები