საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2008-2009

2008-2009

ფიზიკის მიმართულება

დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა მიმართულება

ბანერები