საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2012-2013

2012-2013

საინჟინრო ფაკულტეტი სტუდენტებს სთავაზობს სადოქტორო პროგრამებს:

  • დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები (გეოლოგია, გეოფიზიკა, გეოგრაფია, არქეოლოგია) - აღწერა    
  • ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა და კოსმოლოგია; კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკა; თეორიული ასტროფიზიკა; ასტრონომია და ასტროფიზიკა; კოსმოლოგია; მზის ფიზიკა; ატმოსფეროსა და იონოსფეროს ფიზიკა; ბიოფიზიკა; კულტურული ასტრონომია და არქეოასტრონომია - პროგრამა, კურსები
ბანერები