საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2013-2014

2013-2014

საინჟინრო ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამების კურსების ერთიანი კატალოგი

  • ფიზიკისა და ასტრონომიის სადოქტორო პროგრამა" - აღწერა
  • დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები (გეოლოგია, გეოფიზიკა, გეოგრაფია, არქეოლოგია) - აღწერა  
ბანერები