საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2010-2011

2010-2011

საინჟინრო ფაკულტეტი სტუდენტებს სთავაზობს სამ საბაკალავრო პროგრამას:

  • არქიტექტურის პროგრამა - აღწერა, კურსები                                                                           
  • ელექტრონიკა და კომპიუტერული ინჟინერიის პროგრამა - აღწერა
ბანერები