საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2010-2011

2010-2011

საინჟინრო ფაკულტეტი სტუდენტებს სთავაზობს ორ სადოქტორო პროგრამას:

  • დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებების პროგრამა - აღწერა                                                                          
  • დაბალი სივრცითი განზომილების მქონე კვანტური მასალების თეორია - პროგრამა - აღწერა

 

ბანერები