საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2013-2014

2013-2014

საინჟინრო ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამების კურსების ერთიანი კატალოგი
ზოგადი მოდულის კურსების კატალოგი

  • დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები (გეოგრაფია  და GIS ტექნოლოგიები; გეოლოგია; გეოფიზიკა; არქეოლოგია)- ძირითადი პროგრამა (major)
ბანერები