ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები სტუდენტებისთვის

დიმიტრი (არზაყან) ემუხვარისა და ჟიული შარტავას სახელობის სტიპენდიები წარმატებული სტუდენტებისთვის

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა აგრძელებს ქვეპროგრამას „დიმიტრი (არზაყან) ემუხვარის და ჟიული შარტავას სახელობის სტიპენდიები წარმატებული სტუდენტებისთვის“.

სტიპენდია ენიჭებათ პოლიტიკის მეცნიერების დარგში მომუშავე განსაკუთრებული მიღწევებითა და წარმატებებით წარმოჩენილ ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებს ინტელექტუალური პოტენციალის განვითარებისათვის.

სტიპენდია წესდება მაგისტრატურის სტუდენტისათვის თვეში 150 ლარის ოდენობით არა უმეტეს 1 სტუდენტისა, ბაკალავრიატის სტუდენტისათვის – თვეში 150 ლარის ოდენობით არა უმეტეს 1 სტუდენტისა. სტიპენდიატებს სტიპენდია ეძლევათ დანიშვნის დღიდან

ყოველთვიურად ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში (ათი თვე).

იხ. დეტალური ინფორმაცია

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები