ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

არგუსზე განცხადების დაწერისა და პროგრამის ცვლილების ინსტრუქცია

არგუსზე განცხადების დაწერისა და პროგრამის ცვლილების ინსტრუქცია

შიდა მობილობის წესით ფაკულტეტის/სკოლის ცვლილებისათვის ან სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული საბაკალავრო პროგრამიდან სხვა პროგრამაზე გადასვლისათვის აუცილებელია არგუსზე განცხადების დაწერა.

დეტალური ინსტრუქციის სანახავად იხილეთ თანდართული ფაილი.

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები