ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ქიმია

ქიმია

ქიმია ყველა ფეხის ნაბიჯზეა: ჰაერში, საკვებში, წყალში, ტანსაცმელში, მედიკამენტებში... ქიმიას ხშირად ცენტრალური მეცნიერების სახელითაც კი მოიხსენიებენ, რადგანაც ის აკავშირებს სხვა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებს ერთმანეთთან. შესაბამისად, მისი პრაქტიკული და სახალისო ექსპერიმენტებით შესწავლა არაჩვეულებრივი შესაძლებლობაა, შეიცნო თითოეული ნივთიერების ბუნება, სინჯარაში შექმნა ბუნებრივი მოვლენების ანალოგი ან, უბრალოდ, შეიგრძნო ბუნების ძალა. ყოველივე ზემოთ აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად, აქ განთავსებულ რესურსებში ილუსტრირებულია ის სამეცნიერო პრინციპები, რომლებზე დაყრდნობითაც შესაძლებელია მარტივი ყოველდღიური მოხმარების პროდუქტებით შთამბეჭდავი ქიმიური ექსპერიმენტების შექმნა.

ბანერები