ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბიოლოგია

ბიოლოგია

ბიოლოგიის, ანუ „სიცოცხლის ფილოსოფიის“, მარტივი და სახალისო ბიოლოგიური ექსპერიმენტებით შესწავლა არაჩვეულებრივი შესაძლებლობაა, გაიაზრო ადამიანების, ცხოველებისა და მცენარეების ერთი შეხედვით ურთულესი ურთიერთქმედება; შეძლო ნებისმიერი რთული ბიოლოგიური პროცესისა და ბუნების კანონზომიერების მარტივად ახსნა.

ბიოლოგიის მიმართ ინტერესის გამძაფრება შემოქმედებითობის განვითარების წინაპირობაა, რაც გააფართოებს შენს თვალსაწიერს მრავალფეროვანი სიცოცხლის ფორმებით ასე მჭიდროდ დასახლებულ სამყაროში.

ბანერები