ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიიღე ინსპირაცია

მიიღე ინსპირაცია

მარტივი და, ამავდროულად, საინტერესო სამეცნიერო ექსპერიმენტებით - შენ ირგვლივ არსებული მცენარეების, მწერების, ნივთიერებებისა და საინტერესო მოვლენების ქიმიური თუ ფიზიკური თვისებების შესწავლით (ან ბიოლოგიურ პროცესებზე დაკვირვებით) - შეძლებ, უფრო მეტი შეიტყო დედამიწის შესახებ. ეს სახალისო სამეცნიერო ექსპერიმენტები მეცნიერებას უფრო მიმზიდველს, საინტერესოს და, უპირველეს ყოვლისა, შთამაგონებელს ხდის. მათი გამოყენება მომავალში საშუალებას მოგცემს, ცოცხალსა თუ არაცოცხალ გარემოზე დამოუკიდებლად დაკვირვებით გააკეთო საკუთარი აღმოჩენები და გახდე გამორჩეული თანატოლებში.

ბანერები