ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ტურიზმის მენეჯმენტის ცენტრის სასერტიფიკატო კურსები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის ტურიზმის მენეჯმენტის ცენტრი აცხადებს მიღებას სასერტიფიკატო პროგრამებზე

ტურისტული გიდი  
კურსის მსვლელობის დროს მსმენელები შეისწავლიან შემდეგ საკითხებს: 

 • ტურის დაგეგმვის და მენეჯმენტის ზოგადი საფუძვლები; 
 •  საქართველოს ტურისტული რესურსები;
 •  კულტურულ-შემეცნებითი ტურის გიდის პროფესიული უნარ-ჩვევები;
 •  ღვინის ტურის გიდის პროფესიული უნარ-ჩვევები;
 •  სალაშქრო-სათავგადასავლო ტურის გიდის პროფესიული უნარ-ჩვევები;
 •   თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება ტურისტულ მარშრუტებზე;
 •  გიდის ზოგადი უნარ-ჩვევები.

თეორიული კურსის დასრულების შემდეგ განხორციელდება სხვადასხვა თემატიკის პრაქტიკული საველე გასვლა.
სრული კურსის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში, გაიცემა სერტიფიკატი.
კურსის ხანგრძლივობა: 2.5 თვე
კურსის ღირებულება:  655 ლარი
რეგისტრაციისთვის მოგვმართეთ: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის E308 აუდიტორია, ტურიზმის მენეჯმენტის ცენტრი
მისამართი: ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი #3/5 
ტელეფონი: 599 70 64 61

საკონტაქტო პირი: გიორგი ქემერტელიძე
ელფოსტა: tourism.centre@iliauni.edu.ge 
ფეისბუქი: facebook.com/tourism - ტურიზმის მენეჯმენტის ცენტრი

ღვინოთმცოდნეობა
კურსის მსვლელობის დროს მსმენელები შეისწავლიან შემდეგ საკითხებს: 

 • მევენახეობის შესავალი;
 • ბიომევენახეობა;
 • ყველაფერი ქვევრის შესახებ;
 •  ღვინის დაყენება ქვევრში;
 • მარნის მშენებლობის თავისებურებები;
 • საქართველოში წარმოებული ღვინის ტიპები და ღვინის ქართული საწარმოები;
 • ღვინის დეგუსტაციის თეორია და პრაქტიკა;
 • ღვინის ბაზრის ზოგადი მიმოხილვა.

თეორიული კურსის პარალელურად განხორციელდება კურსის პრაქტიკული ნაწილი, რომელიც მოიცავს ღვინის მარნებში ვიზიტსა და ღვინის დაგემოვნებას.
სრული კურსის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში, გაიცემა სერტიფიკატი.
კურსის ხანგრძლივობა: 2.5 თვე
კურსის ღირებულება: 655 ლარი
რეგისტრაციისთვის მოგვმართეთ: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის E308 აუდიტორია, ტურიზმის მენეჯმენტის ცენტრი
მისამართი: ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი #3/5 
ტელეფონი: 599 70 64 61

საკონტაქტო პირი: გიორგი ქემერტელიძე
ელფოსტა: tourism.centre@iliauni.edu.ge 
ფეისბუქი: facebook.com/tourism - ტურიზმის მენეჯმენტის ცენტრი

სასტუმროს მენეჯმენტი
კურსის მსვლელობის დროს მსმენელები შეისწავლიან შემდეგ საკითხებს: 

 • სასტუმროთა სპეციალიზაცია და კლასიფიკაცია, როგორც სასტუმრო პროდუქტის ფორმირების წინაპირობა;
 •  სასტუმროს ორგანიზაციული სტრუქტურა;
 • მიღება-განთავსების სამსახურის ორგანიზება და მისი ფუნქციონირების პრინციპები;
 •  ეფექტური კომუნიკაციები მიღება-განთავსების სამსახურსა და სასტუმროს სხვა განყოფილებებს შორის;
 • სასტუმროს მომსახურების წარმოებისა და ხარისხის მართვის თავისებურებები;
 • კვებისა და სასმელების განყოფილების ფუნქციები და მათი მუშაობის სპეციფიკა;
 • სასტუმროს კაფეების, ბარების, სასაუზმეების, რესტორნებისა და საბანკეტო დარბაზების ფუნქციონირება;
 • ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკა სასტუმროებში;
 •  სასტუმრო ბიზნესის დაწყების დაგეგმვა.

თეორიული კურსის პარალელურად განხორციელდება კურსის პრაქტიკული ნაწილი, რომელიც მოიცავს სასტუმროებში ვიზიტს.
სრული კურსის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში, გაიცემა სერტიფიკატი.
კურსის ხანგრძლივობა: 2.5 თვე
კურსის ღირებულება: 655 ლარი
რეგისტრაციისთვის მოგვმართეთ: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის E308 აუდიტორია, ტურიზმის მენეჯმენტის ცენტრი
მისამართი: ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი, #3/5 
ტელეფონი: 599 70 64 61

საკონტაქტო პირი: გიორგი ქემერტელიძე
ელფოსტა: tourism.centre@iliauni.edu.ge 
ფეისბუქი: facebook.com/tourism - ტურიზმის მენეჯმენტის ცენტრი

ბანერები