ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება დოქტორანტურაში

მიღება 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიაუნის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე
ახალი ამბები
30 ნოემბერი, 2020
მიღება 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიაუნის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე
ზეპირი გამოცდის შედეგები -  მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის
8 სექტემბერი, 2020
ზეპირი გამოცდის შედეგები - მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო ...
ზეპირი გამოცდის  განრიგი -  მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის  სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის
4 სექტემბერი, 2020
ზეპირი გამოცდის განრიგი - მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო ...
კვლევითი განაცხადების  შეფასებები აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით - მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის  სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის
3 სექტემბერი, 2020
კვლევითი განაცხადების შეფასებები აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით - მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური ...
 კვლევითი განაცხადის შეფასებები – მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის
25 აგვისტო, 2020
კვლევითი განაცხადის შეფასებები – მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო ...
ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით
24 აგვისტო, 2020
ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით
2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის ილიაუნის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე მისაღები ინგლისური ენის   გამოცდის შედეგები
19 აგვისტო, 2020
2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის ილიაუნის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და კულტურული ...
ინგლისური ენის გამოცდა – მიღება სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე
17 აგვისტო, 2020
ინგლისური ენის გამოცდა – მიღება სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე
ბანერები