ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება დოქტორანტურაში

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე ზეპირი გამოცდის შედეგები
ახალი ამბები
16 აგვისტო, 2022
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე ზეპირი გამოცდის შედეგები
2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე მისაღები ინგლისური ენის  (B2) გამოცდის განრიგი
ახალი ამბები
16 აგვისტო, 2022
2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური ...
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამა ბიზნესის ადმინისტრირების კვლევითი განაცხადის შედეგები
ახალი ამბები
11 აგვისტო, 2022
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამა ბიზნესის ადმინისტრირების კვლევითი განაცხადის შედეგები
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე კვლევითი განაცხადის შეფასების შედეგები
ახალი ამბები
8 აგვისტო, 2022
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე კვლევითი განაცხადის შეფასების შედეგები
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები – სადოქტორო პროგრამებზე მიღება
ახალი ამბები
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები – სადოქტორო პროგრამებზე მიღება
ინგლისური ენის გამოცდის განრიგი – სადოქტორო პროგრამებზე მიღება
ახალი ამბები
27 ივლისი, 2022
ინგლისური ენის გამოცდის განრიგი – სადოქტორო პროგრამებზე მიღება
განცხადება პროგრამაზე მიღებისა და სტიპენდიის შესახებ – სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამა
ახალი ამბები
26 ივლისი, 2022
განცხადება პროგრამაზე მიღებისა და სტიპენდიის შესახებ – სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამა
მიღება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე
ახალი ამბები
13 ივლისი, 2022
მიღება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე
ბანერები