ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროგრამები

სადოქტორო პროგრამები

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ნათია თვალიაშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზ. N32, ოთახი A201
☏ (+995 32) 222 00 09 (246);
✉: natia.tvaliashvili@iliauni.edu.ge  

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

თუთი მაღლაკელიძე
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 201
ტელ.: +995 32 222 00 09 (128)
 tuti.maglakelidze@iliauni.edu.ge 

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ანუკი ჯიქიძე
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზ. N32, ოთახი A 201
ტელ.: +995 32 222 00 09 (294)
✉: anuki.jikidze@iliauni.edu.ge

 

 საკონტაქტო ინფორმაცია:

თამარ გეთიაშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 205
☏ (+995 32) 222 00 09 (209)
✉ tamari.getiashvili@iliauni.edu.ge

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ელენე კიკალიშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 201
☏ (+995 32) 222 00 09 (200)
 elene.kikalishvili@iliauni.edu.ge

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:
სალომე დალაქიშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 102
☏ (+995 32) 222 00 09 (210)
✉ salome.dalakishvili@iliauni.edu.ge

  მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტურის დებულება 


ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი

  • ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამა - აღწერა
  • ჯანდაცვის მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სადოქტორო პროგრამა - აღწერა
  • განათლების სადოქტორო პროგრამა - აღწერა

საკონტაქტო ინფორმაცია:
სოფიო გაბისონია
სადოქტორო პროგრამის კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E305
☏ (+995 32) 222 00 09 (242)
sopio_gabisonia@iliauni.edu.ge

 


საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:
➳ თბილისი, ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5
ფაკულტეტის ადმინისტრაცია - H კორპუსი
☏ (+995 32) 222 00 09 (139)
sciences_medicine@iliauni.edu.ge
ბანერები