ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ოქრომჭედლობისა და ტიხრული მინანქრის სასერტიფიკატო კურსები

ილიაუნის სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ცენტრის სასერტიფიკატო პროგრამები

ახალი ამბები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ცენტრი გთავაზობთ შემდეგ სასერტიფიკატო პროგრამებს.

  • ტიხრული მინანქრის ხელოვნების საბაზისო კურსი
  • ოქრომჭედლობის საბაზისო კურსი

ტიხრული მინანქრის ხელოვნების საბაზისო კურსის მიზანია, მსმენელებს ზოგადად გააცნოს გამოყენებითი ხელოვნების ერთ-ერთი დარგი – ტიხრული მინანქარი. შეასწავლოს მათ ტიხრულ მინანქარში ნიმუშების შესასრულებლად საჭირო მასალებისა და იარაღების სწორად გამოყენება და მარტივი ნიმუშების პრაქტიკულად შესრულება.

ოქრომჭედლობის საბაზისო კურსის მიზანია, მსმენელებს ზოგადად გააცნოს გამოყენებითი ხელოვნების ერთ-ერთი დარგი – ოქრომჭედლობა. შეასწავლოს მათ ოქრომჭედლობის ნიმუშების შესასრულებლად საჭირო მასალებისა და იარაღების სწორად გამოყენება და გამოუმუშავოს მათ ოქრომჭედლობის მარტივი ნიმუშების პრაქტიკულად შესრულების უნარი.

კურსის ხანგრძლივობა: 75 სთ., მათ შორის 64 სთ. – საკონტაქტო, 2 სთ. – საბოლოო ნამუშევრების წარმოდგენა, 11 სთ. – დამოუკიდებელი მუშაობა.

საათები განაწილებულია 8 სამუშაო კვირაზე. მეცადინეობები ჩატარდება კვირაში 2 დღე ოთხ-ოთხი საათი ან კვირაში 4 დღე ორ-ორი სათი (მსმენელებთან შეთანხმებით).

მსმენელთა რაოდენობა: ჯგუფში მინიმუმ 6 მსმენელი (ასაკი 15 წლის ზემოთ)

ღირებულება: 300 ლარი

კურსის წარმატებით დასრულების შემდეგ გაიცემა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სერტიფიკატი.

რეგისტრაცია შესაძლებელია ონლაინ ან სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ცენტრის ადმინისტრაციაში.

სარეგიტრაციო ფორმები:

რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 2018 წლის 5 ოქტომბერი.

სასწავლო კურსებზე მსმენელი დაიშვება მხოლოდ პირადობის მოწმობის ასლისა და გადახდის ქვითრის წარმოდგენის შემდეგ.

საკონტაქტო ინფორმაცია

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ცენტრის დირექტორის თანაშემწე თამარ ხარბედია

ტელ.: +995 593 35 35 28

ელფოსტა: [email protected]

 

მის.: ი. ჭავჭავაძის გამზირი N32, ოთახი D 609
თბილისი, საქართველო

ბანერები