ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური კალენდარი

აკადემიური კალენდარი

შეგიძლიათ იხილოთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური კალენდარი წლების მიხედვით:
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010

ბანერები