ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამები

მიღება ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე 2019-2020 სასწავლო წლისთვის

ახალი ამბები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი 2019-2020 სასწავლო წლისთვის აცხადებს მიღებას შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე:

ბიზნესის სკოლა

ტექნოლოგიების სკოლა

განათლების სკოლა

ინფორმაცია ვაკანტური ადგილების შესახებ იხილეთ აქ.


რეგისტრაციის ვადები და პროცედურა

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველმა აპლიკანტებმა ელექტრონული რეგისტრაცია უნდა გაიარონ 2019 წლის 14 აგვისტოდან 25 აგვისტოს 18:00 საათის ჩათვლით.

რეგისტრაციის ბაზა გააქტიურდება 14 აგვისტოს. ბაზაში შეყვანილი მონაცემების სიზუსტეზე პასუხისმგებლობას იღებს მაგისტრობის კანდიდატი.

გაითვალისწინეთ, რომ ერთი პირადობით რეგისტრირდებით მხოლოდ ერთხელ, შესაბამისად რეგისტრაციის დროს მიუთითეთ ყველა სასურველი ფაკულტეტი და პროგრამა და ისე გამოაგზავნეთ განაცხადი, განაცხადის გამოგზავნის შემდეგ ფაკულტეტს და პროგრამას ვეღარ დაამატებთ! 

რეგისტრაციისას ასატვირთი დოკუმენტების ჩამონათვალი სამაგისტრო პროგრამების მიხედვით იხილეთ აქ.


შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების განრიგი

ინგლისური ენის გამოცდების განრიგი

შიდასაუნივერსიტეტო სპეციალობის გამოცდებისა და გასაუბრებების განრიგი
 • ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, საბანკო და საფინანსო საქმე, ტურიზმის მენეჯმენტი) - 2019 წლის 31 აგვისტო - ქეისი
 • ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი - 2019 წლის 30 აგვისტო - ქეისი
 • MBA (ENG) - 2019 წლის 30 აგვისტო - ქეისი
 • საზოგადოებრივი ურთიერთობები - 2019 წლის 29, 30 და 31 აგვისტო - გასაუბრება 
* დამხმარე ლიტერატურა - საზოგადოებასთან ურთიერთობა: სტრატეგია და ტაქტიკა - დენის ლ. უილკოქსი გლენ ტ. კამერონი.
 • განათლების ადმინისტრირება -2019 წლის 2, 3 და 4 სექტემბერი - გასაუბრება
 • სპეციალური განათლება - 2019 წლის 2, 3 და 4 სექტემბერი - გასაუბრება
 • თანამედროვე მათემატიკის ძირითადი პარადიგმები და გამოყენებები - 2019 წლის 2-3 სექტემბერი - ზეპირი გამოცდა
 • პროგრამული ინჟინერია - 2019 წლის 2-3 სექტემბერი - წერითი გამოცდა
 • თანამედროვე არქიტექტურა და მდგრადი განვითარება - 2019 წლის 2-3 სექტემბერი - ზეპირი გამოცდა
 • ახალი მასალები ნანოელექტრონიკისა და ნანოინჟინერიისთვის - 2019 წლის 2-3 სექტემბერი - ზეპირი გამოცდა
 • ენერგეტიკისა და მინერალური რესურსების მართვა და მდგრადი განვითარება - 2019 წლის 2-3 სექტემბერი - ზეპირი გამოცდა
გამოცდების დეტალური განრიგი აუდიტორიების მითითებით უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება არაუგვიანეს 2019 წლის 26 აგვისტოს.

პირველადი შედეგების გამოქვეყნება, აპელაციის პროცედურა და საბოლოო შედეგები

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები შიდა გამოცდების პირველადი შედეგები უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება 2019 წლის 9 სექტემბერს. 

მაგისტრობის კანდიდატებმა საპრეტენზიო განაცხადები უნდა წარმოადგინონ 2019 წლის 10 და 11 სექტემბერს,18:00 საათის ჩათვლით

მისამართი: E302 ოთახი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის E კორპუსი, ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. 3/5.

ზეპირი გამოცდების სააპელაციო განრიგი უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება 2019 წლის 12 სექტემბერს.

მაგისტრობის კანდიდატთა რეიტინგული სიები აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით (ჩასარიცხ კანდიდატთა ძირითადი და სათადარიგო სიები) უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება 2019 წლის 17 სექტემბერს.


ხელშეკრულებების გაფორმება

მაგისტრობის კანდიდატებთან, რომლებმაც წარმატებით გაიარეს საერთო სამაგისტრო და შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდები და მოიპოვეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო საფეხურზე სწავლის გაგრძელების უფლება, ხელშეკრულება გაფორმდება შემდეგი გრაფიკით:

 1. ძირითადი სიის მიხედვით ჩასარიცხ კანდიდატებთან - 2019 წლის 18-20 სექტემბერი, 10:00-18:00 საათებში (ქ. ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5, E302 აუდიტორია)
 2. სათადარიგო სიის მიხედვით ჩასარიცხ კანდიდატებთან - 2019 წლის 23-24 სექტემბერი, 10:00-18:00 საათებში (ქ. ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5 E302 აუდიტორია

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი გისურვებთ წარმატებებს!

საკონტაქტო ინფორმაცია

032 2 22 00 09 (180)
მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები