ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ღონისძიებები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 2019

ღონისძიებები

16-23 დეკემბერს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი დაინტერესებულ საზოგადოებას მიმდინარე სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიშს წარუდგენს.

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების პრეზენტაციების სერია 16 დეკემბერს, 18:00 საათზე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის E 207 აუდიტორიაში (ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. N 3/5) გაიხსნება და ერთი კვირა გაგრძელდება.

16 დეკემბერს, 18:00 საათზე, კვირეულს გახსნის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი გიგა ზედანია და 2019 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შემაჯამებელ ანგარიშს წარადგენს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე, პროფესორი ნინო დობორჯგინიძე.

16-23 დეკემბერს საკუთარ სამეცნიერო კვლევით პროექტებს წარადგენენ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მკვლევრები. სულ 22 სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის პრეზენტაცია გაიმართება.

დეტალური განრიგი

16 დეკემბერი, E 207 აუდიტორია

 

ინსტიტუტი

აქტივობა

18:00 საათი

 

• გახსნა 

• 2019 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შემაჯამებელი ანგარიში
მომხსენებელი: რექტორის მოადგილე, პროფესორი ნინო დობორჯგინიძე

18:30 საათი

 გამოთვლითი ცენტრი

მოხსენება: ილიაუნის გამოთვლითი ცენტრი
მომხსენებელი: ერეკლე მაღრაძე
ვრცლად...

19:00 საათი

ეკოლოგიის ინსტიტუტი

მოხსენება: მოლეკულურ-გენეტიკური მეთოდების გამოყენება ბიომრავალფეროვნების კვლევებში: ილიაუნის 11-წლიანი გამოცდილება 
მომხსენებელი:
დავით თარხნიშვილი

ვრცლად...


17 დეკემბერი, E 207 აუდიტორია

 

ინსტიტუტი

აქტივობა

18:00 საათი

ეკოლოგიის ინსტიტუტი

მოხსენება: გლობალური ფილოგეოგრაფიული და სხვა ძაღლისებრებთან შერევის პატერნები მგლებში
მომხსენებელი: ნათია კოპალიანი
ვრცლად...

18:30 საათი

ფუნდამენტური და ინტერდისციპლინარული მათემატიკური კვლევების ინსტიტუტი

მოხსენება: ექსტრემალური ამოცანები სასრული წერტილოვანი კონფიგურაციებისათვის
მომხსენებელი: გიორგი ხიმშიაშვილი
ვრცლად...

19:00 საათი

ქიმიური ბიოლოგიის 
ინსტიტუტი

მოხსენება: მიო-ინოზიტოლი - ეპილეფსიური განმუხტვები და ეპილეპტოგენეზი: ელეტროფიზიოლოგია და ბიოქიმია
მომხსენებელი:  გიგა გამყრელიძე
ვრცლად...

19:30 საათი

ქიმიური ბიოლოგიის 
ინსტიტუტი

მოხსენება: გენმოდიფიცირებული ორგანიზმები და მათი დეტექცია საკვებში
მომხსენებელი: ნელი დათუკიშვილი
ვრცლად...


18 დეკემბერი, T 102 აუდიტორია

 

ინსტიტუტი

აქტივობა

18:00 საათი

თეორიული ფიზიკის       

ინსტიტუტი

მოხსენება: დაგვიანების ფუნქციის" გამოთვის ანალიზური მეთოდი დამუხტული ნაწილაკთა წრიული ნაკადისთვის / რადიაციული ეფექტების გათვალისწინებით სტანდარტული მოდელის რეალისტური მინიმალური გაფართოება ნეიტრინოს რეალისტური მასებით
მომხსენებელი: ეკატერინე დადიანი / მიხეილ გელენავა
ვრცლად...

18:30 საათი

ბავშვის განვითარების 
ინსტიტუტი

მოხსენება: ბავშვის ენის ათვისების კორპუსი
მომხსენებლები: ნინო ცინცაძე / თამთა დამენია /თამარ კალხიტაშვილი

ვრცლად...

19:00 საათი

ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტი

მოხსენება: ბოდლეს ბიბლიოთეკის უორდროპების ფონდში დაცული ქართული ხელნაწერების ციფრული დოკუმენტირების პრინციპები

მომხსენებლები: ირინა ლობჟანიძე/ნინო დობორჯგინიძე
ვრცლად...

19:30 საათი

დ.უზნაძის 
ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი

მოხსენება: სტერეოტიპები, როგორისტორიულიწინაპირობა: სოციალურიკლასისხატიპოსტკომუნისტურდაკაპიტალისტურსაზოგადოებებში
მომხსენებელი: ანა მაყაშვილი
ვრცლად...


19 დეკემბერი, E 207 აუდიტორია

 

ინსტიტუტი

აქტივობა

18:00 საათი

ს. წერეთლის 

ფილოსოფიის ინსტიტუტი

მოხსენება: რელიგიური ანტისემიტიზმის პრობლემა XIX-XX სს. რუსულრელიგიურ ფილოსოფიაში
მომხსენებელი: გიორგი ხეოშვილი
ვრცლად...

18:30 საათი

ბიოფიზიკის ინსტიტუტი

მოხსენება: მონომოლეკულურ ოთხმაგსპირალურ დნმ-ზე დაფუძნებული დნმ ნანოსტრუქტურები
მომხსენებელი:  ლევან ლომიძე
ვრცლად...

19:00 საათი

გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი

მოხსენება: ირან-საქართველოს ისტორიული და კულტურული ურთიერთობები
მომხსენებელი:  გიორგი სანიკიძე
ვრცლად…

19:30 საათი

სოციალური და კულტურის კვლევების ინსტიტუტი

მოხსენება: „მაღალი ენა“ და vulgus profanum 
მომხსენებელი: გიორგი მაისურაძე
ვრცლად…


20 დეკემბერი, T 102 აუდიტორია

 

ინსტიტუტი

აქტივობა

18:00 საათი

ასტროფიზიკური კვლევები

მოხსენება: მითის და რეალობის ზღვარზე: გრავიტაციულ ტალღებით "დანახული" სამყარო
მომხსენებელი: თინა კახნიაშვილი
ვრცლად...

18:30 საათი

ზოოლოგიის ინსტიტუტი

მოხსენება: 2019 წელი ზოოლოგიის ინსტიტუტში და სამომავლო პერსპექტივები
მომხსენებელი: ლევან მუმლაძე 
ვრცლად...

19:00 საათი

ბოტანიკის ინსტიტუტი

მოხსენება: მცენარის მარილგამძლეობის ბიოქიმიურ-ფიზიოლოგიური საფუძვლები
მომხსენებელი: გულნარა ბადრიძე
ვრცლად...

19:30 საათი

ეკოლოგიის ინსტიტუტი

მოხსენება: პესიმალური ეკოლოგიური ფაქტორების ცვალებადობა და მათი კავშირი მცენარეულ მრავალფეროვნებასთან ყაზბეგის რეგიონის (ცენტრალური კავკასიონი) ჰიფსომეტრულ და ექსპოზიციურ გრადიენტებზე

მომხსენებლები: თამარ ჯოლოხავა
ვრცლად...


23 დეკემბერი, E 207 აუდიტორია

 

ინსტიტუტი

აქტივობა

18:00 საათი

ძილ-ღვიძილის ციკლის შემსწავლელი თენგიზ ონიანის ლაბორატორია

მოხსენება: ძილ-ღვიძილის ციკლის სტრუქტურისა და ძილის ეეგ მაჩვენებლების ლონგიტუდური კველევა მოზარდებში/ იმპლიციტური მეხსიერების ფორმირების დინამიკა აქტიური განრიდების ამოცანის არასრულად დასწავლისას ვირთაგვებში
მომხსენებლები: ნატო დარჩია / თინათინ ჩარექიშვილი, თამთა ნეკაშვილი  და ნიკო ონიანი
ვრცლად...

18:30 საათი

პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი

მოხსენება: თბილისი- ღია თუ დახურული ქალაქი?

მომხსენებელი: ლევან ხუციშვილი
ვრცლად...

19:00 საათი

დემოგრაფიისა და 
სოციოლოგიის ინსტიტუტი

მოხსენება: მიგრაციის ძირითადი სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები თანამედროვე საქართველოში
მომხსენებელი: იოსებ არჩვაძე
ვრცლად...

19:30 საათი

დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი

მოხსენება: კავკასიაში დედამიწის ქერქის სისქის კვლევა
მომხსენებელი: თეა გოდოლაძე 
ვრცლად...

ბანერები