ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში - ფუნდამენტური და ინტერდისციპლინარული მათემატიკური კვლევების  ინსტიტუტი
ღონისძიებები
23 დეკემბერი, 2016
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში - ფუნდამენტური და ინტერდისციპლინარული მათემატიკური ...
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში - ფუნდამენტური და ინტერდისციპლინარული მათემატიკური კვლევების  ინსტიტუტი
ღონისძიებები
21 დეკემბერი, 2016
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში - ფუნდამენტური და ინტერდისციპლინარული მათემატიკური ...
15 ივნისი, 2010
„მრავალცვლადიანი ფუნქციების უბან-უბან აფინური აპროქსიმაციები და კარათეოდორი-გეილის პოლიედრები“
14 ივნისი, 2010
„მონოდრომული კვანტური გამოთვლები“
14 ივნისი, 2010
„დისკრეტული კონფიგურაციების გეომეტრიის ზოგიერთი თანამედროვე ასპექტი“
14 ივნისი, 2010
გ.ხიმშიაშვილმა მიიღო ოფიციალური მოწვევა
14 ივნისი, 2010
„პრაქტიკული მათემატიკის ელემენტები“.
14 ივნისი, 2010
„მათემატიკური ესკიზები“
14 ივნისი, 2010
„დაკარგულ ფესვთა ძიებაში“
ბანერები