ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ღონისძიებები

ჟურნალ „საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვის“                                                                         XV ნომრის პრეზენტაცია და დისკუსია
დისკუსიები
10 სექტემბერი, 2021
ჟურნალ „საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვის“ ...
Live-საინფორმაციო შეხვედრა: ილიაუნის ადიქციის კვლევების სამაგისტრო პროგრამა
ღონისძიებები
25 აგვისტო, 2021
Live-საინფორმაციო შეხვედრა: ილიაუნის ადიქციის კვლევების სამაგისტრო პროგრამა
LIVE-საინფორმაციო შეხვედრა: რატომ ბიზნესის ადმინისტრირება?
ღონისძიებები
12 აგვისტო, 2021
LIVE-საინფორმაციო შეხვედრა: რატომ ბიზნესის ადმინისტრირება?
Live საინფორმაციო შეხვედრა - „პროგრამული ინჟინერიის” განახლებული სამაგისტრო პროგრამა
ღონისძიებები
13 აგვისტო, 2021
Live საინფორმაციო შეხვედრა - „პროგრამული ინჟინერიის” განახლებული სამაგისტრო პროგრამა
LIVE-საინფორმაციო შეხვედრა: რატომ ბიოლოგია?
ღონისძიებები
10 აგვისტო, 2021
LIVE-საინფორმაციო შეხვედრა: რატომ ბიოლოგია?
LIVE-საინფორმაციო შეხვედრა: რატომ ანგლისტიკა, გერმანისტიკა, სლავისტიკა, საფრანგეთისმცოდნეობა?
ღონისძიებები
10 აგვისტო, 2021
LIVE-საინფორმაციო შეხვედრა: რატომ ანგლისტიკა, გერმანისტიკა, სლავისტიკა, საფრანგეთისმცოდნეობა?
LIVE-საინფორმაციო შეხვედრა: რატომ არქეოლოგია?
ღონისძიებები
6 აგვისტო, 2021
LIVE-საინფორმაციო შეხვედრა: რატომ არქეოლოგია?
LIVE-საინფორმაციო შეხვედრა: რატომ მუსიკა?
ღონისძიებები
4 აგვისტო, 2021
LIVE-საინფორმაციო შეხვედრა: რატომ მუსიკა?
ბანერები