ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

ფილოსოფიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია „ნეოპლატონიზმი და არისტოტელიზმი აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქრისტიანოში“
ღონისძიებები
17 ივნისი, 2019
ფილოსოფიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია „ნეოპლატონიზმი და არისტოტელიზმი აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქრისტიანოში“
„ფილოსოფიური არქივის“ პრეზენტაცია საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში
ღონისძიებები
„ფილოსოფიური არქივის“ პრეზენტაცია საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში
ირაკლი დეკანოზიშვილის მოხსენება: „ძალაუფლების მიკროფიზიკიდან ბიოპოლიტიკურ გუვერმენტალურობამდე“
24 აპრილი, 2019
ირაკლი დეკანოზიშვილის მოხსენება: „ძალაუფლების მიკროფიზიკიდან ბიოპოლიტიკურ გუვერმენტალურობამდე“
„ფილოსოფიური არქივის“ I ტომის პრეზენტაცია (ტომის ავტორი  – თამაზ ბუაჩიძე)
ღონისძიებები
8 მაისი, 2019
„ფილოსოფიური არქივის“ I ტომის პრეზენტაცია (ტომის ავტორი – თამაზ ბუაჩიძე)
პროფესორ მარიან კუნას მოხსენება: "Freedom of Speech versus Hate Speech"
ახალი ამბები
პროფესორ მარიან კუნას მოხსენება: "Freedom of Speech versus Hate Speech"
სლოვაკეთის რუზომბეროკის კათოლიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორის, იან ჰრკუთის მოხსენება: "What is holiness in Gaudete et exsultate? (philosophical approach)"
ახალი ამბები
სლოვაკეთის რუზომბეროკის კათოლიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორის, იან ჰრკუთის მოხსენება: "What is holiness in Gaudete et ...
ვორკშოპი აგამბენის პოლიტიკურ ფილოსოფიაზე
ღონისძიებები
ვორკშოპი აგამბენის პოლიტიკურ ფილოსოფიაზე
საჯარო ლექცია „არისტოტელეს ქართულენოვანი რეცეფცია“
ღონისძიებები
19 დეკემბერი, 2018
საჯარო ლექცია „არისტოტელეს ქართულენოვანი რეცეფცია“
ბანერები