ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

1 ივლისი, 2021
პირველი სტუდენტური კონფერენცია პროექტის ფარგლებში
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის შუა საუკუნეების კვლევის ცენტრის მუდმივმოქმედი სემინარი
სემინარები
2 ივნისი, 2021
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის შუა საუკუნეების კვლევის ცენტრის მუდმივმოქმედი სემინარი
23 მარტი, 2021
სამეცნიერო კონფერენცია: Challenges and Achievements of Independence and State Building in Korea and Georgia
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ახლო აღმოსავლეთი და კავკასია. კულტურა, ისტორია, პოლიტიკა“
ღონისძიებები
17 დეკემბერი, 2020
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ახლო აღმოსავლეთი და კავკასია. კულტურა, ისტორია, პოლიტიკა“
სამეცნიერო კონფერენცია „საქართველო და კორეა: ისტორიული გამოცდილების პარალელები"
ღონისძიებები
10 დეკემბერი, 2020
სამეცნიერო კონფერენცია „საქართველო და კორეა: ისტორიული გამოცდილების პარალელები"
გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის ანგარიში – სამეცნიერო კვირეული ილიაუნიში 2019
ღონისძიებები
19 დეკემბერი, 2019
გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის ანგარიში – სამეცნიერო კვირეული ილიაუნიში 2019
საერთაშორისო კონფერენცია „აღმოსავლეთი და დასავლეთი: ლინგვისტური, კულტურული და ისტორიული ურთიერთობები“
ახალი ამბები
საერთაშორისო კონფერენცია „აღმოსავლეთი და დასავლეთი: ლინგვისტური, კულტურული და ისტორიული ურთიერთობები“
სპარსულენოვანი საზოგადოებების კვლევის ასოციაციის მე-8 საერთაშორისო კონგრესი
ღონისძიებები
15 მარტი, 2018
სპარსულენოვანი საზოგადოებების კვლევის ასოციაციის მე-8 საერთაშორისო კონგრესი
 საჯარო ლექცია: „კავკასია და სასანური მონეტები"
ღონისძიებები
13 იანვარი, 2018
საჯარო ლექცია: „კავკასია და სასანური მონეტები"
გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის ანგარიში – სამეცნიერო კვირეული ილიაუნიში 2017
ღონისძიებები
14 დეკემბერი, 2017
გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის ანგარიში – სამეცნიერო კვირეული ილიაუნიში 2017
მე-8 საერთაშორისო კონფერენცია ახლო აღმოსავლეთისა და ჩრდილოეთ აფრიკის პოპკულტურების შესახებ
ღონისძიებები
28 სექტემბერი, 2017
მე-8 საერთაშორისო კონფერენცია ახლო აღმოსავლეთისა და ჩრდილოეთ აფრიკის პოპკულტურების შესახებ
სამეცნიერო კონფერენცია „ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო“
ღონისძიებები
სამეცნიერო კონფერენცია „ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო“
ბანერები