ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ღონისძიებები

ეკოლოგიის ინსტიტუტის ანგარიში – სამეცნიერო კვირეული ილიაუნიში 2019

ღონისძიებები

17 დეკემბერს, 18:00 საათზე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის E207 აუდიტორიაში ნათია კოპალიანი წაიკითხავს მოხსენებას „გლობალური ფილოგეოგრაფიული და სხვა ძაღლისებრებთან შერევის პატერნები მგლებში“

თემის მცირე აღწერა

მომხსენებელი მოკლედ მიმოიხილავს თანამედროვე მგლების ფილოგეოგრაფიას, ისაუბრებს მგლის პოპულაციურ სტრუქტურაზე სხვა სახეობებთან შერევის გავლენასა და მისი დეტექციაზე, ძაღლების თანამედროვე ჯიშების კავშირზე მგლების ერთ-ერთ გადაშენებულ ხაზთან.

საუბარი შეეხება ასევე საქართველოში მგლის სდა ტურის არეალების გაფართოვების საკითხს და მსხვილი ძუძუმწოვრების ეკოლოგიისა და კონსერვაციის პროგრამის სხვა პროექტებსა  და მათ მთავარ შედეგებს.

დრო: 17 დეკემბერი, 18:00 საათი

ადგილმდებარეობა: E207 აუდიტორია (ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. N3/5), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დასწრება თავისუფალია.

ბანერები