ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

ქიმიური ბიოლოგიის ინსტიტუტის ანგარიში – სამეცნიერო კვირეული ილიაუნიში 2019
ღონისძიებები
17 დეკემბერი, 2019
ქიმიური ბიოლოგიის ინსტიტუტის ანგარიში – სამეცნიერო კვირეული ილიაუნიში 2019
ქიმიური ბიოლოგიის ინსტიტუტის ანგარიში – სამეცნიერო კვირეული ილიაუნიში 2019
ღონისძიებები
17 დეკემბერი, 2019
ქიმიური ბიოლოგიის ინსტიტუტის ანგარიში – სამეცნიერო კვირეული ილიაუნიში 2019
ქიმიური ბიოლოგიის ინსტუტუტის ანგარიში – სამეცნიერო კვირეული ილიაუნიში 2017
ღონისძიებები
13 დეკემბერი, 2017
ქიმიური ბიოლოგიის ინსტუტუტის ანგარიში – სამეცნიერო კვირეული ილიაუნიში 2017
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში - ქიმიური ბიოლოგიის ინსტიტუტი
ღონისძიებები
14 დეკემბერი, 2016
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში - ქიმიური ბიოლოგიის ინსტიტუტი
31 იანვარი, 2011
კონკურსი ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე
15 სექტემბერი, 2010
კონკურსი აკადემიურ თანამდებობაზე
15 სექტემბერი, 2010
სადოქტორო პროგრამა სახელწოდებით „ბიოქიმია“
15 სექტემბერი, 2010
დაიწყო საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდით დაფინანსებული ახალი პროექტი
15 სექტემბერი, 2010
გაიხსნა სამაგისტრო პროგრამა სახელწოდებით მოლეკულური მეცნიერებები
ბანერები