ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებული საბაკალავრო პროგრამები

სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებული საბაკალავრო პროგრამები

ახალი ამბები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2023-2024 სასწავლო წელს ასარჩევად გთავაზობთ საბაკალავრო პროგრამებს, რომლებიც სრულად არის დაფინანსებული სახელმწიფოს მიერ. მათი არჩევის შემთხვევაში, თუ თქვენ ერთიანი ეროვნული გამოცდებით ჩააბარებთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ისწავლით სრულიად უფასოდ.

კოდი მიმართულება  
0100102 არქეოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)   
0100103 ისტორია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)  
0100104  ქართული ფილოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)   
0100108 ფილოსოფია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)   
0100115 დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის განათლების (I-VI კლასები) ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა    
0100116 არქიტექტურა (ძირითადი სპეციალობა)    
0100117 მათემატიკა (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)  
0100122 სამოქალაქო ინჟინერია (ძირითადი სპეციალობა)  
0100126 ბიოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)   
0100128 ფიზიკა (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)   
ბანერები