ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებული საბაკალავრო პროგრამები

სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებული საბაკალავრო პროგრამები

ახალი ამბები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2020-2021 სასწავლო წელს ასარჩევად გთავაზობთ საბაკალავრო პროგრამებს, რომლებიც სრულად არის დაფინანსებული სახელმწიფოს მიერ. მათი არჩევის შემთხვევაში, თუ თქვენ ერთიანი ეროვნული გამოცდებით ჩააბარებთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ისწავლით სრულიად უფასოდ.

კოდი მიმართულება ვაკანტური ადგილი
0100105   ქართული ფილოლოგია        65
0100106 ისტორია 65
0100104 ფილოსოფია 15
0100107 არქეოლოგია 40
0100119 მათემატიკა 50
0100120 არქიტექტურა 50
0100110 ბიოლოგია 50
0100111 ფიზიკა 15
 0100114 დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის განთლების (I-VI კლესები) ინტეგრირებული საბაკალაავრო-სამაგიტრო პროგრამა 50
ბანერები