ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებული საბაკალავრო პროგრამები

სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებული საბაკალავრო პროგრამები

ახალი ამბები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2022-2023 სასწავლო წელს ასარჩევად გთავაზობთ საბაკალავრო პროგრამებს, რომლებიც სრულად არის დაფინანსებული სახელმწიფოს მიერ. მათი არჩევის შემთხვევაში, თუ თქვენ ერთიანი ეროვნული გამოცდებით ჩააბარებთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ისწავლით სრულიად უფასოდ.

კოდი მიმართულება ვაკანტური ადგილი
0100107 ჰუმანიტარული მეცნიერებები: ქართული ფილოლოგია 65
0100108 ჰუმანიტარული მეცნიერებები: ისტორია  65
0100109 ჰუმანიტარული მეცნიერებები: არქეოლოგია  35
0100103 ფილოსოფია 20
0100119 მათემატიკა 50
0100128 ფიზიკა (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) 15
0100118 არქიტექტურა 50
0100127 ბიოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) 50
0100117 დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის განათლების (I-VI კლაები) ინტეგრირებული საბაკალაავრო-სამაგისტრო პროგრამა 50
ბანერები