ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებული საბაკალავრო პროგრამები

სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებული საბაკალავრო პროგრამები

ახალი ამბები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2021-2022 სასწავლო წელს ასარჩევად გთავაზობთ საბაკალავრო პროგრამებს, რომლებიც სრულად არის დაფინანსებული სახელმწიფოს მიერ. მათი არჩევის შემთხვევაში, თუ თქვენ ერთიანი ეროვნული გამოცდებით ჩააბარებთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ისწავლით სრულიად უფასოდ.

კოდი მიმართულება ვაკანტური ადგილი
0100105  ჰუმანიტარული მეცნიერებები: ქართული ფილოლოგია 65
0100106 ჰუმანიტარული მეცნიერებები: ისტორია  65
0100107 ჰუმანიტარული მეცნიერებები: არქეოლოგია  40
0100104  ფილოსოფია 15
0100121 მათემატიკა 50
0100111 ფიზიკა 15
0100122 არქიტექტურა 50
0100110 ბიოლოგია 50
0100115 დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის განთლების (I-VI კლესები) ინტეგრირებული საბაკალაავრო-სამაგიტრო პროგრამა 50
ბანერები