ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებული საბაკალავრო პროგრამები

სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებული საბაკალავრო პროგრამები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2018-2019 სასწავლო წელს ასარჩევად გთავაზობთ საბაკალავრო პროგრამებს, რომლებიც სრულად არის დაფინანსებული სახელმწიფოს მიერ. მათი არჩევის შემთხვევაში, თუ თქვენ ერთიანი ეროვნული გამოცდებით ჩააბარებთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ისწავლით სრულიად უფასოდ.

კოდი მიმართულება ვაკანტური ადგილი
0100102    ქართული ფილოლოგია        90
0100103 ისტორია 70
0100104 ფილოსოფია 15
0100105 არქეოლოგია 50
0100402 მათემატიკა 55
0100403          არქიტექტურა 50
0100404 ბიოლოგია 55
0100405 ფიზიკა 15
ბანერები