ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამართლის სკოლის საბაკალავრო პროგრამების მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

სამართლის სკოლის საბაკალავრო პროგრამებზე მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

სამართლის სკოლის ასარჩევად შემოხაზე 01003
წელს ილიას სახელმწიფო უნივერსტეტის სამართლის სკოლის საბაკალავრო პროგრამებზე 320 პირველკურსელს მიიღებს.

სამართლის სკოლის საბაკალავრო პროგრამა                                           

შემოხაზე       

ადგილების რაოდენობა

სამართალი

 0100301

              320

ჩასაბარებელი გამოცდები  წონა 
ქართული ენა და ლიტერატურა   3
ზოგადი უნარები  6
უცხო ენა (ინგლისური)  1

მათემატიკა/ისტორია/გეოგრაფია/ლიტერატურა   
/ფიზიკა/ქიმია/ბიოლოგია/სამოქ.განათლება
/ხელოვნება    

 2
ბანერები