ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამართლის სკოლის საბაკალავრო პროგრამების მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

სამართლის სკოლის საბაკალავრო პროგრამებზე მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

სამართლის სკოლის ასარჩევად შემოხაზე 01003

სამართლის სკოლის საბაკალავრო პროგრამა                                           

 

 

სამართალი

   
ჩასაბარებელი გამოცდები  
ქართული ენა და ლიტერატურა   
უცხო ენა (ინგლისური)  
ისტორია ან მათემატიკა  

ზოგადი უნარები/ლიტერატურა/სამოქალაქო განათლება  - მეოთხე არჩევითი საგანი    

 
ბანერები