ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამართლის სკოლის საბაკალავრო პროგრამების მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

სამართლის სკოლის საბაკალავრო პროგრამებზე მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

სამართლის სკოლა წელს მიიღებს 400 პირველკურსელს (მათემატიკა- 120 , ისტორია - 280 ) .

სამართლის სკოლის ასარჩევად შემოხაზე 0100101

სამართლის სკოლის საბაკალავრო პროგრამა                                           

 

 

სამართალი

   
ჩასაბარებელი გამოცდები  
  • ქართული ენა და ლიტერატურა 
 
  • უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)
 
ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან  
  • მათემატიკა    
 
  • ისტორია
 

ერთ-ერთი შემდეგი დამატებითი სავალდებულო საგნებიდან

 
  • ზოგადი უნარები
 
  • ლიტერატურა
 
  • სამოქალაქო განათლება
 
ბანერები