ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გაცვლითი პროგრამები

გაცვლითი პროგრამები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ყველა საფეხურის სტუდენტებისათვის ახორციელებს სრულად დაფინანსებულ გაცვლით პროექტებს სხვადასხვა პროგრამის ფარგლებში. ყველაზე პოპულარული გაცვლითი პროგრამაა Erasmus+.

Erasmus+

ევროკავშირი პროექტის Erasmus+  ფარგლებში ილიაუნის სტუდენტებს სთავაზობს სრულად დაფინანსებულ გაცვლით პროგრამებს ევროკავშირის 50 უმაღლეს სასწავლებელში, მათ შორისაა:

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაცვლით პროგრამებში სტუდენტების ჩართულობის გასაზრდელად ფუნქციონირებს სპეციალური დეპარტამენტი – ილიაუნის საგარეო ურთიერთობების სამსახური. გაცვლითი პროგრამებით დაინტერესებულ სტუდენტებს სამსახური სთავაზობს შემდეგ სერვისებს:

 

გაცვლით პროგრამებში მონაწილეთა სტატისტიკური მაჩვენებლები წლების მიხედვით

საკონტაქტო ინფორმაცია

ბანერები