ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამების მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამებზე მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ასარჩევად შემოხაზე 01001

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამები
ერთიანი მიღებით
                                                                                                               
 
 
 
                         
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამები
ინდივიდუალური მიღებით

 
   
ჰუმანიტარული მეცნიერებები: ქართული ფილოლოგია   
ჰუმანიტარული მეცნიერებები: ისტორია   
ფილოსოფია                    
ჰუმანიტარული მეცნიერებები: არქეოლოგია                    
ბანერები