ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამების მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და სამედიცინო ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამებზე მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და სამედიცინო ფაკულტეტის ასარჩევად შემოხაზე 01004

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და სამედიცინო ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამები (ერთიანი მიღებით)                                                                                      

 

 
   
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და სამედიცინო ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამები (ინდივიდუალური მიღებით)
 
 
ბიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა  
ფიზიკის საბაკალავრო პროგრამა  

სანდიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამები         

   

           

   

ელექტრული ინჟინერია 

     

კომპიუტერული ინჟინერია

     
 
ბანერები