ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამების მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და სამედიცინო ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამებზე მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და სამედიცინო ფაკულტეტი

0100108 1. დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები (გეოგრაფია და GIS ტექნოლოგიები, გეოლოგია, გეოფიზიკა) (ძირითადი სპეციალობები); 2. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები: ფიზიკა, ბიოლოგია, ეკოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობები   ადგილების რაოდენობა   
გამოცდა      
 • ქართული ენა და ლიტერატურა
   სულ - 129  
 • უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)
     
 • მათემატიკა
     
0100109 მედიცინა   დგილების რაოდენობა   
გამოცდა      
 • ქართული ენა და ლიტერატურა
   სულ - 6  
 • უცხოური ენა (ინგ.)
     
 • ბიოლოგია
     
ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან      
 • მათემატიკა
   2  
 • ფიზიკა
   2  
 • ქიმია
   2  
0100110 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები: ბიოლოგია(ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)   დგილების რაოდენობა  
გამოცდა      
 • ქართული ენა და ლიტერატურა
   სულ- 50  
 • უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)
     
 • მათემატიკა
     
0100111 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები: ფიზიკა(ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)   დგილების რაოდენობა  
გამოცდა      
 • ქართული ენა და ლიტერატურა
   სულ- 15  
 • უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)
     
 • მათემატიკა
     
       

 

 

ბანერები