ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა -ქართულის, როგორც მეორე უცხო ენისა და ინტეგრაციის პროგრამა

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა -ქართულის, როგორც მეორე უცხო ენისა და ინტეგრაციის პროგრამა

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელსაც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეწოდება „ქართულის, როგორც მეორე ენისა და ინტეგრაციის პროგრამა“, გამიზნულია ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი აბიტურიენტებისთვის, რომლებსაც სურთ სწავლა საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში.
ადგილების რაოდენობა: 408

პროგრამის დასახელება ადგილების რაოდენობა  
ქართულის, როგორც მეორე უცხო ენისა და ინტეგრაციის პროგრამა (აზერბაიჯანულენოვანთათვის) 170
 ქართულის, როგორც მეორე უცხო ენისა და ინტეგრაციის პროგრამა  (სომხურენოვანთათვის) 170
 ქართულის, როგორც მეორე უცხო ენისა და ინტეგრაციის პროგრამა (აფხაზურენოვანთათვის) 34
 ქართულის, როგორც მეორე უცხო ენისა და ინტეგრაციის პროგრამა (ოსურენოვანთათვის) 34
ბანერები