ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა -ქართულის, როგორც მეორე უცხო ენისა და ინტეგრაციის პროგრამა

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა -ქართულის, როგორც მეორე უცხო ენისა და ინტეგრაციის პროგრამა

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელსაც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეწოდება „ქართულის, როგორც მეორე ენისა და ინტეგრაციის პროგრამა“, გამიზნულია ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი აბიტურიენტებისთვის, რომლებსაც სურთ სწავლა საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში.

პროგრამის დასახელება  
ქართულის, როგორც მეორე უცხო ენისა და ინტეგრაციის პროგრამა (აზერბაიჯანულენოვანთათვის)  
 ქართულის, როგორც მეორე უცხო ენისა და ინტეგრაციის პროგრამა  (სომხურენოვანთათვის)  
 ქართულის, როგორც მეორე უცხო ენისა და ინტეგრაციის პროგრამა (აფხაზურენოვანთათვის)  
 ქართულის, როგორც მეორე უცხო ენისა და ინტეგრაციის პროგრამა (ოსურენოვანთათვის)  
ბანერები