ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა -ქართულის, როგორც მეორე უცხო ენისა და ინტეგრაციის პროგრამა

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა -ქართულის, როგორც მეორე უცხო ენისა და ინტეგრაციის პროგრამა

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელსაც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეწოდება „ქართულის, როგორც მეორე ენისა და ინტეგრაციის პროგრამა“, გამიზნულია ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი აბიტურიენტებისთვის, რომლებსაც სურთ სწავლა საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში.

პროგრამის დასახელება  

ქართულის, როგორც მეორე უცხო ენისა და ინტეგრაციის პროგრამა (აზერბაიჯანულენოვანთათვის)

ადგილების რ-ბა - 199

ასარჩევად შემოხაზე 0100122  

 ქართულის, როგორც მეორე უცხო ენისა და ინტეგრაციის პროგრამა  (სომხურენოვანთათვის)

ადგილების რ-ბა -199

ასარჩევად შემოხაზე 0100101 

 ქართულის, როგორც მეორე უცხო ენისა და ინტეგრაციის პროგრამა (აფხაზურენოვანთათვის)

ადგილების რ-ბა - 40

ასარჩევად შემოხაზე 0100123

 ქართულის, როგორც მეორე უცხო ენისა და ინტეგრაციის პროგრამა (ოსურენოვანთათვის)

ადგილების რ-ბა- 40

ასარჩევად შემოხაზე 0100124
ბანერები