ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სწავლის დაფინანსების შესაძლებლობები

სწავლის საფასური და დაფინანსების შესაძლებლობები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასწავლო წლის საფასური 2 250 ლარია.


სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებული საბაკალავრო პროგრამები ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ასარჩევად გთავაზობთ საბაკალავრო პროგრამებს, რომლებიც სრულად არის დაფინანსებული სახელმწიფოს მიერ. მათი არჩევის შემთხვევაში, თუ თქვენ ერთიანი ეროვნული გამოცდებით ჩააბარებთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ისწავლით სრულიად უფასო. დაფინანსებული მიმართულებების ჩამონათვალი გამოქვეყნდება შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე.

სწავლაში გადასახდელი თანხის მოცულობა თქვენ მიერ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მოპოვებულ სახელმწიფო გრანტთან მიმართებაში 

იმ შემთხვევაში, თუ სწავლის გაგრძელებას გადაწყვეტთ ისეთ საბაკალავრო პროგრამაზე, რომელსაც სახელმწიფო სრულად არ აფინანსებს, თქვენ მიერ სწავლაში გადასახდელი თანხა, დამოკიდებული იქნება ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე თქვენ შედეგებზე: 


სწავლის საფასურის გადახდა სტუდენტზე მორგებული გრაფიკით 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი იყო პირველი უმაღლესი სასწავლებელი, რომელმაც სწავლის საფასურის დაფარვა სტუდენტზე მორგებული გრაფიკით გახადა შესაძლებელი.
სწავლის დაწყებამდე, სექტემბრის თვეში, თქვენ გაგიფორმდებათ სასწავლო ხელშეკრულება, რომელშიც აირჩევთ სწავლის საფასურის გადახდის გრაფიკის სასურველ ვარიანტს.

სტუდენტებისთვის სწავლის საფასურის გადასახადის დაფარვა შესაძლებელია ერთიანად (სრული დაფარვა) ან 2, 4, 6, 8 და 10 თანაბარ ნაწილად. 

ბანერები