ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სწავლის დაფინანსების შესაძლებლობები

სწავლის დაფინანსების შესაძლებლობები

ილიაუნის მიზანია, ხარისხიანი განათლება მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი გახადოს ყველა ახალგაზრდისთვის, 
მიუხედავად მისი ფინანსური მდგომარეობისა.

სწორედ ამიტომ, ილიაუნი იყო პირველი უმაღლესი სასწავლებელი, რომელმაც საფასურის გადახდის სტუდენტებზე მორგებული გრაფიკი (ილიაუნიში სწავლის საფასურის დაფარვა შესაძლებელია ერთიანად (სრული დაფარვა); 2 ნაწილად; 4 ნაწილად; 6 ნაწილად) აამუშავა უნივერსიტეტში.

მიუხედავად იმისა, რომ:

  • ილიაუნიში სწავლის საფასური 2250 ლარია და, 100%-იანი სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, სწავლა სრულად ფინანსდება;
  • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სახელმწიფოს მიერ სრულად ფინანსდება შემდეგი საბაკალავრო პროგრამები:
კოდი მიმართულება ვაკანტური ადგილი
0100102 ქართული ფილოლოგია 90
0100103 ისტორია 70
0100104 ფილოსოფია 15
0100105 არქეოლოგია 50
0100402 მათემატიკა 55
0100403          არქიტექტურა 50
0100404 ბიოლოგია 55
0100405 ფიზიკა 15

ჩვენ მუდმივად ვქმნით ახალ პროგრამებს, რომლებიც ილიაუნიში სწავლას გახდის ხელმისაწვდომს.

ბანერები