ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვოლფგანგ ბაბეკი

ვოლფგანგ ბაბეკი

ბონდის უნივერსიტეტის (ავსტრალია) იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, ვოლფგანგ ბაბეკი, უკვე 20 წელია, აქტიურად არის ჩართული საქართველოში კონსტიტუციის ფორმირების პროცესში. ის გახლავთ ავტორი წიგნისა „კონსტიტუციის შემუშავება და მიღება საქართველოში (1993-1995)“ და თანაავტორი წიგნისა „კონსტიტუციის გადასინჯვა - საქართველოს გზა ევროპისკენ“. ვოლფგანგ ბაბეკის საქმიანობა სამი ქვეყნის იურისდიქციის მიერაა აღიარებული, კერძოდ, ის სოლისიტორია (solicitor) ახალ სამხრეთ უელსში, ინგლისსა და უელსში და ადვოკატია (Rechtsanwalt) გერმანიაში.

ბანერები