ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მარი ან ისლერ ბეგინი

მარი ან ისლერ ბეგინი

მარი ან ისლერ ბეგინი - ფრანგი პოლიტიკოსი, ევროპის პარლამენტს წევრი აღმოსავლეთ საფრანგეთში. ირიცხება საფრანგეთის მწვანეთა პარტიაში, რომელიც, თავის მხრივ, ევროპის მწვანეთა პარტიის ნაწილია. მარი ან ისლერ ბეგინი გარემოს, ჯანდაცვისა და კვების უსაფრთხოების დაცვის კომიტეტების წევრია. ის ევროპარლამენტის დელეგაციის თავმჯდომარეა სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში.

ბანერები