ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჯონ ი. სკანლონი

ჯონ ი. სკანლონი

ჯონ სკანლონს დიდი გამოცდილება აქვს გარემოსა და მდგრადი განვითარების პოლიტიკის, სამართლის სფეროებში, ინსტიტუტებსა და მართვაში საერთაშორისო, ეროვნულ და ადგილობრივ დონეზე.

სკანლონს აქვს როგორც კერძო სექტორში, ასევე მთავრობაში, გაერთიანებულ ერებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებში მუშაობის გამოცდილება, როგორც ლიდერს, მენეჯერს, პროფესიონალ მრჩეველსა და იურისტს, ასევე – არასამთავრობო სექტორში მაღალ თანამდებობებზე მოვალეობის უსასყიდლოდ შემსრულებელს.

2010 წელს ჯონ სკანლონი, როგორც CITES-ის გენერალური მდივანი, შეუერთდა კონვენციას „გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ“.   

ბანერები