ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მათიას თეოდორ ფოგტი

მათიას თეოდორ ფოგტი

გერმანელი პროფესორი, დოქტორი მათიას თეოდორ ფოგტი (Matthias Theodor Vogt) კულტურული ინფრასტრუქტურის საქსონური ინსტიტუტის დამფუძნებელი და ციტაუ/გორლიცის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტის პროფესორია კულტურის ისტორიისა და კულტურის პოლიტიკის მიმართულებით. ფილოსოფიის დოქტორის ხარისხი მან ბერლინის ტექნიკურ უნივერსიტეტში მოიპოვა, პოსტდოქტორანტურა კი 2008 წელს დაასრულა პეჩის უნივერსიტეტში.

მათიას თეოდორ ფოგტის ინტერესების სფეროა კულტურის პოლიტიკა, ევროპულ ქვეყნებში დემოკრატიის ხელშემწყობი კულტურულ გარემოებათა კვლევა, ისტორია, მუსიკოლოგია.

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები