ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კურსები და ტრენინგები

აუდიოპედაგოგთა (სურდოპედაგოგთა) გადასამზადებელი სასერტიფიკატო პროგრამა
ახალი ამბები
აუდიოპედაგოგთა (სურდოპედაგოგთა) გადასამზადებელი სასერტიფიკატო პროგრამა
ტრენინგკურსი: ფსიქოლოგიური შეფასება - ქცევაზე დაკვირვება, ჩაწერა, გრაფიკული დიზაინი და ფუნქციური ანალიზი
ახალი ამბები
ტრენინგკურსი: ფსიქოლოგიური შეფასება - ქცევაზე დაკვირვება, ჩაწერა, გრაფიკული დიზაინი და ფუნქციური ანალიზი
ტრენინგი ბრიტანული საპარლამენტო დებატების ფორმატის შესახებ
10 ივნისი, 2016
ტრენინგი ბრიტანული საპარლამენტო დებატების ფორმატის შესახებ
გასვლითი სტუდენტური ვორკშოპი ყაზბეგში
ახალი ამბები
გასვლითი სტუდენტური ვორკშოპი ყაზბეგში
ტრენინგების ციკლი „პოზიტიური მშობლობის სკოლა“
ახალი ამბები
ტრენინგების ციკლი „პოზიტიური მშობლობის სკოლა“
საზაფხულო სკოლა: კონსტიტუციური და ადამიანის უფლებათა სამართალი
30 მაისი, 2016
საზაფხულო სკოლა: კონსტიტუციური და ადამიანის უფლებათა სამართალი
გაზაფხულის სკოლა თემაზე: „საარჩევნო სისტემა საქართველოში“
ახალი ამბები
გაზაფხულის სკოლა თემაზე: „საარჩევნო სისტემა საქართველოში“
ტრენინგი „კაზუსის ამოხსნის მეთოდი სამოქალაქო სამართალში“
ღონისძიებები
22 აპრილი, 2016
ტრენინგი „კაზუსის ამოხსნის მეთოდი სამოქალაქო სამართალში“
მასტერკლასების სერია: კვლევა პრაქტიკაში
6 აპრილი, 2016
მასტერკლასების სერია: კვლევა პრაქტიკაში
ენის შემსწავლელი ინტენსიური კურსი ილიაუნის იტალიური კულტურის ცენტრში
ახალი ამბები
ენის შემსწავლელი ინტენსიური კურსი ილიაუნის იტალიური კულტურის ცენტრში
პოზიტიური მშობლობის სკოლა - ტრენინგკურსი ილიაუნის ბავშვის განვითარების ინსტიტუტში
ღონისძიებები
პოზიტიური მშობლობის სკოლა - ტრენინგკურსი ილიაუნის ბავშვის განვითარების ინსტიტუტში
როგორ ვიმუშაოთ ლაზერულ მჭრელთან - პრაქტიკული კურსი ილიაუნის ფაბლაბში
ახალი ამბები
როგორ ვიმუშაოთ ლაზერულ მჭრელთან - პრაქტიკული კურსი ილიაუნის ფაბლაბში
ბანერები