ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კურსები და ტრენინგები

ტრენინგკურსი: „ვისწავლოთ თამაშით - თამაშის როლი ბავშვის განვითარებაში“
ახალი ამბები
ტრენინგკურსი: „ვისწავლოთ თამაშით - თამაშის როლი ბავშვის განვითარებაში“
ტრენინგკურსი: „პოზიტიური მშობლობის სკოლა“
ახალი ამბები
ტრენინგკურსი: „პოზიტიური მშობლობის სკოლა“
ტრენინგკურსი: „ფსიქოლოგიური შეფასება - ქცევაზე დაკვირვება, ჩაწერა, გრაფიკული დიზაინი და ფუნქციური ანალიზი“
ახალი ამბები
ტრენინგკურსი: „ფსიქოლოგიური შეფასება - ქცევაზე დაკვირვება, ჩაწერა, გრაფიკული დიზაინი და ფუნქციური ანალიზი“
აუდიოპედაგოგთა (სურდოპედაგოგთა) გადასამზადებელი სასერტიფიკატო პროგრამა
ახალი ამბები
აუდიოპედაგოგთა (სურდოპედაგოგთა) გადასამზადებელი სასერტიფიკატო პროგრამა
ტრენინგკურსი: ფსიქოლოგიური შეფასება - ქცევაზე დაკვირვება, ჩაწერა, გრაფიკული დიზაინი და ფუნქციური ანალიზი
ახალი ამბები
ტრენინგკურსი: ფსიქოლოგიური შეფასება - ქცევაზე დაკვირვება, ჩაწერა, გრაფიკული დიზაინი და ფუნქციური ანალიზი
ტრენინგი ბრიტანული საპარლამენტო დებატების ფორმატის შესახებ
10 ივნისი, 2016
ტრენინგი ბრიტანული საპარლამენტო დებატების ფორმატის შესახებ
გასვლითი სტუდენტური ვორკშოპი ყაზბეგში
ახალი ამბები
გასვლითი სტუდენტური ვორკშოპი ყაზბეგში
ტრენინგების ციკლი „პოზიტიური მშობლობის სკოლა“
ახალი ამბები
ტრენინგების ციკლი „პოზიტიური მშობლობის სკოლა“
საზაფხულო სკოლა: კონსტიტუციური და ადამიანის უფლებათა სამართალი
30 მაისი, 2016
საზაფხულო სკოლა: კონსტიტუციური და ადამიანის უფლებათა სამართალი
გაზაფხულის სკოლა თემაზე: „საარჩევნო სისტემა საქართველოში“
ახალი ამბები
გაზაფხულის სკოლა თემაზე: „საარჩევნო სისტემა საქართველოში“
ტრენინგი „კაზუსის ამოხსნის მეთოდი სამოქალაქო სამართალში“
ღონისძიებები
22 აპრილი, 2016
ტრენინგი „კაზუსის ამოხსნის მეთოდი სამოქალაქო სამართალში“
მასტერკლასების სერია: კვლევა პრაქტიკაში
6 აპრილი, 2016
მასტერკლასების სერია: კვლევა პრაქტიკაში
ბანერები