ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კურსები და ტრენინგები

ტრენინგი ტუტორების სკოლის მონაწილეთათვის
ახალი ამბები
ტრენინგი ტუტორების სკოლის მონაწილეთათვის
კონკურსი ტრენინგ-კურსის "სწავლების ინოვაციური და ტექნოლოგიური მეთოდები" მონაწილეთა შესარჩევად
ახალი ამბები
კონკურსი ტრენინგ-კურსის "სწავლების ინოვაციური და ტექნოლოგიური მეთოდები" მონაწილეთა შესარჩევად
საინფორმაციო შეხვედრა ილიაუნის იტალიური კულტურის ცენტრში
9 მარტი, 2018
საინფორმაციო შეხვედრა ილიაუნის იტალიური კულტურის ცენტრში
საზაფხულო სკოლა: „ენობრივი განვითარება აუტიზმის მქონე ბავშვებში – გზა ჩართულობიდან ექსპრესიული ენის განვითარებამდე“
ახალი ამბები
საზაფხულო სკოლა: „ენობრივი განვითარება აუტიზმის მქონე ბავშვებში – გზა ჩართულობიდან ექსპრესიული ენის განვითარებამდე“
სასწავლო კურსი მედიაწიგნიერებაში
ახალი ამბები
სასწავლო კურსი მედიაწიგნიერებაში
ენის შემსწავლელი ინტენსიური კურსი ილიაუნის იტალიური კულტურის ცენტრში
12 თებერვალი, 2018
ენის შემსწავლელი ინტენსიური კურსი ილიაუნის იტალიური კულტურის ცენტრში
ÖSD-ის საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდა გერმანულ ენაში
ახალი ამბები
ÖSD-ის საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდა გერმანულ ენაში
ცხადდება მიღება სამართლის სკოლის სასერტიფიკატო პროგრამაზე „ჯანდაცვის სამართალი, პოლიტიკა და მენეჯმენტი“
11 იანვარი, 2018
ცხადდება მიღება სამართლის სკოლის სასერტიფიკატო პროგრამაზე „ჯანდაცვის სამართალი, პოლიტიკა და მენეჯმენტი“
საინფორმაციო შეხვედრა ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტში სწავლის შესაძლებლობების გასაცნობად
ღონისძიებები
20 ნოემბერი, 2017
საინფორმაციო შეხვედრა ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტში სწავლის შესაძლებლობების გასაცნობად
ÖSD-ის საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდა გერმანულ ენაში
ახალი ამბები
ÖSD-ის საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდა გერმანულ ენაში
ენის შემსწავლელი ინტენსიური კურსი ილიაუნის იტალიური კულტურის ცენტრში
20 სექტემბერი, 2017
ენის შემსწავლელი ინტენსიური კურსი ილიაუნის იტალიური კულტურის ცენტრში
საზაფხულო სკოლა: „გერმანული კულტურული მემკვიდრეობა საქართველოში“
კონკურსები
საზაფხულო სკოლა: „გერმანული კულტურული მემკვიდრეობა საქართველოში“
ბანერები