ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კურსები და ტრენინგები

Adobe illustrator-ის ტრენინგი ილიაუნის სტუდენტებისათვის
ახალი ამბები
Adobe illustrator-ის ტრენინგი ილიაუნის სტუდენტებისათვის
ტრენინგი სამეცნიერო ბაზის LexisNexis Academic გამოყენების პრინციპების შესახებ
ახალი ამბები
ტრენინგი სამეცნიერო ბაზის LexisNexis Academic გამოყენების პრინციპების შესახებ
სასერტიფიკატო კურსი „ჯანდაცვის სამართალი, პოლიტიკა და მენეჯმენტი“
ახალი ამბები
სასერტიფიკატო კურსი „ჯანდაცვის სამართალი, პოლიტიკა და მენეჯმენტი“
ილიაუნის სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ცენტრის სასერტიფიკატო პროგრამები
ახალი ამბები
ილიაუნის სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ცენტრის სასერტიფიკატო პროგრამები
ტრენინგი ტუტორების სკოლის მონაწილეთათვის
ახალი ამბები
ტრენინგი ტუტორების სკოლის მონაწილეთათვის
კონკურსი ტრენინგ-კურსის "სწავლების ინოვაციური და ტექნოლოგიური მეთოდები" მონაწილეთა შესარჩევად
ახალი ამბები
კონკურსი ტრენინგ-კურსის "სწავლების ინოვაციური და ტექნოლოგიური მეთოდები" მონაწილეთა შესარჩევად
საინფორმაციო შეხვედრა ილიაუნის იტალიური კულტურის ცენტრში
9 მარტი, 2018
საინფორმაციო შეხვედრა ილიაუნის იტალიური კულტურის ცენტრში
საზაფხულო სკოლა: „ენობრივი განვითარება აუტიზმის მქონე ბავშვებში – გზა ჩართულობიდან ექსპრესიული ენის განვითარებამდე“
ახალი ამბები
საზაფხულო სკოლა: „ენობრივი განვითარება აუტიზმის მქონე ბავშვებში – გზა ჩართულობიდან ექსპრესიული ენის განვითარებამდე“
სასწავლო კურსი მედიაწიგნიერებაში
ახალი ამბები
სასწავლო კურსი მედიაწიგნიერებაში
ენის შემსწავლელი ინტენსიური კურსი ილიაუნის იტალიური კულტურის ცენტრში
12 თებერვალი, 2018
ენის შემსწავლელი ინტენსიური კურსი ილიაუნის იტალიური კულტურის ცენტრში
ÖSD-ის საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდა გერმანულ ენაში
ახალი ამბები
ÖSD-ის საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდა გერმანულ ენაში
ცხადდება მიღება სამართლის სკოლის სასერტიფიკატო პროგრამაზე „ჯანდაცვის სამართალი, პოლიტიკა და მენეჯმენტი“
11 იანვარი, 2018
ცხადდება მიღება სამართლის სკოლის სასერტიფიკატო პროგრამაზე „ჯანდაცვის სამართალი, პოლიტიკა და მენეჯმენტი“
ბანერები