ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კურსები და ტრენინგები

საზაფხულო სკოლა: კონსტიტუციური და ადამიანის უფლებათა სამართალი
30 მაისი, 2016
საზაფხულო სკოლა: კონსტიტუციური და ადამიანის უფლებათა სამართალი
გაზაფხულის სკოლა თემაზე: „საარჩევნო სისტემა საქართველოში“
ახალი ამბები
გაზაფხულის სკოლა თემაზე: „საარჩევნო სისტემა საქართველოში“
ტრენინგი „კაზუსის ამოხსნის მეთოდი სამოქალაქო სამართალში“
ღონისძიებები
22 აპრილი, 2016
ტრენინგი „კაზუსის ამოხსნის მეთოდი სამოქალაქო სამართალში“
მასტერკლასების სერია: კვლევა პრაქტიკაში
6 აპრილი, 2016
მასტერკლასების სერია: კვლევა პრაქტიკაში
ენის შემსწავლელი ინტენსიური კურსი ილიაუნის იტალიური კულტურის ცენტრში
ახალი ამბები
ენის შემსწავლელი ინტენსიური კურსი ილიაუნის იტალიური კულტურის ცენტრში
პოზიტიური მშობლობის სკოლა - ტრენინგკურსი ილიაუნის ბავშვის განვითარების ინსტიტუტში
ღონისძიებები
პოზიტიური მშობლობის სკოლა - ტრენინგკურსი ილიაუნის ბავშვის განვითარების ინსტიტუტში
როგორ ვიმუშაოთ ლაზერულ მჭრელთან - პრაქტიკული კურსი ილიაუნის ფაბლაბში
ახალი ამბები
როგორ ვიმუშაოთ ლაზერულ მჭრელთან - პრაქტიკული კურსი ილიაუნის ფაბლაბში
ახალი ამბები
PPRTC-ის სამდღიანი ტრენინგი საქართველოს პარლამენტს საბიუჯეტო ოფისის თანამშრომლებისთვის
ილიაუნის სკოლამდელი და ინკლუზიური განათლების ცენტრის სასერტიფიკატო კურსი: "ბავშვის განვითარებაზე ზრუნვა სკოლამდელ ასაკში“
ახალი ამბები
ილიაუნის სკოლამდელი და ინკლუზიური განათლების ცენტრის სასერტიფიკატო კურსი: "ბავშვის განვითარებაზე ზრუნვა სკოლამდელ ასაკში“
სასერტიფიკატო კურსი SPSS-სა და სტატისტიკაში
ახალი ამბები
სასერტიფიკატო კურსი SPSS-სა და სტატისტიკაში
ილიაუნის ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის ოფისის ტრენინგები: ინოვაციების მენეჯმენტი და თანამედროვე ტექნოლოგიური ტენდენციები
ღონისძიებები
25 იანვარი, 2016
ილიაუნის ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის ოფისის ტრენინგები: ინოვაციების მენეჯმენტი და თანამედროვე ტექნოლოგიური ტენდენციები
სასერტიფიკატო კურსი SPSS-სა და სტატისტიკაში
ახალი ამბები
სასერტიფიკატო კურსი SPSS-სა და სტატისტიკაში
ბანერები