ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება დოქტორანტურაში

 კვლევითი განაცხადის შეფასებები – მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის
25 აგვისტო, 2020
კვლევითი განაცხადის შეფასებები – მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო ...
ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით
24 აგვისტო, 2020
ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით
2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის ილიაუნის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე მისაღები ინგლისური ენის   გამოცდის შედეგები
19 აგვისტო, 2020
2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის ილიაუნის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და კულტურული ...
ინგლისური ენის გამოცდა – მიღება სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე
17 აგვისტო, 2020
ინგლისური ენის გამოცდა – მიღება სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი სადოქტორო პროგრამებზე  მისაღები გამოცდების საბოლოო შედეგები
4 აგვისტო, 2020
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები გამოცდების საბოლოო შედეგები
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი სადოქტორო პროგრამებზე  ზეპირი გამოცდის შედეგები
29 ივლისი, 2020
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი სადოქტორო პროგრამებზე ზეპირი გამოცდის შედეგები
 ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი სადოქტორო პროგრამებზე  ზეპირი გამოცდის განრიგი
24 ივლისი, 2020
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი სადოქტორო პროგრამებზე ზეპირი გამოცდის განრიგი
მიღება სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე
24 ივლისი, 2020
მიღება სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე
ბანერები