ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება დოქტორანტურაში

სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები აპელაციის გათვალისწინებით –  2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის
ახალი ამბები
15 დეკემბერი, 2022
სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები აპელაციის გათვალისწინებით – 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის ...
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები ინგლისური ენის (B2) გამოცდის შედეგების სააპელაციო შეხვედრის განრიგი
ახალი ამბები
12 დეკემბერი, 2022
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები ინგლისური ენის (B2) გამოცდის შედეგების სააპელაციო შეხვედრის ...
2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები უცხო ენის გამოცდის შედეგები
ახალი ამბები
8 დეკემბერი, 2022
2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები უცხო ენის ...
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები ინგლისური ენის (B2) გამოცდის განრიგი
ახალი ამბები
2 დეკემბერი, 2022
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები ინგლისური ენის (B2) გამოცდის განრიგი
მიღება 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიაუნის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე
ახალი ამბები
28 ნოემბერი, 2022
მიღება 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიაუნის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის ...
მიღება 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიაუნის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე
ახალი ამბები
8 ნოემბერი, 2022
მიღება 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიაუნის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე
ჩასარიცხ კანდიდატთა სია – მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე
ახალი ამბები
15 სექტემბერი, 2022
ჩასარიცხ კანდიდატთა სია – მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე
ზეპირი გამოცდის შედეგები – მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე
ახალი ამბები
8 სექტემბერი, 2022
ზეპირი გამოცდის შედეგები – მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე
კვლევითი განაცხადის შეფასებები – მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის
ახალი ამბები
25 აგვისტო, 2022
კვლევითი განაცხადის შეფასებები – მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო ...
2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე მისაღები ინგლისური ენის (B2) გამოცდის შედეგები აპელაციის გათვალისწინებით
ახალი ამბები
22 აგვისტო, 2022
2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური ...
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე საბოლოო შედეგები აპელაციის გათვალისწინებით
ახალი ამბები
22 აგვისტო, 2022
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე საბოლოო შედეგები აპელაციის გათვალისწინებით
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის განთლების სადოქტორო პროგრამა  –  სააპელაციო ზეპირი გამოცდის განრიგი
ახალი ამბები
18 აგვისტო, 2022
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის განთლების სადოქტორო პროგრამა – სააპელაციო ზეპირი გამოცდის განრიგი
ბანერები