ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება დოქტორანტურაში

 კვლევითი განაცხადის შეფასებები - მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე 2023-2024 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის
ახალი ამბები
25 დეკემბერი, 2023
კვლევითი განაცხადის შეფასებები - მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე 2023-2024 სასწავლო წლის ...
ილიაუნის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები აპელაციის გათვალისწინებით | 2023-2024 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი
ახალი ამბები
15 დეკემბერი, 2023
ილიაუნის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები აპელაციის ...
2023-2024 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები უცხო ენის გამოცდის შედეგები
ახალი ამბები
12 დეკემბერი, 2023
2023-2024 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები უცხო ენის ...
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები ინგლისური ენის (B2 და B1) გამოცდის განრიგი
ახალი ამბები
7 დეკემბერი, 2023
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები ინგლისური ენის (B2 და B1) გამოცდის განრიგი
   მიღება 2023-2024 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე
ახალი ამბები
30 ნოემბერი, 2023
მიღება 2023-2024 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სადოქტორო ...
მიღება 2023-2024 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე
ახალი ამბები
15 ნოემბერი, 2023
მიღება 2023-2024 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ...
შიდა მობილობა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის „ციფრული ჰუმანიტარიის“ სადოქტორო პროგრამაზე
ახალი ამბები
8 თებერვალი, 2023
შიდა მობილობა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის „ციფრული ჰუმანიტარიის“ სადოქტორო პროგრამაზე
ჩასარიცხ კანდიდატთა სია -  მიღება 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის  მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე
ახალი ამბები
30 იანვარი, 2023
ჩასარიცხ კანდიდატთა სია - მიღება 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ...
ზეპირი გამოცდის შედეგები -  მიღება 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე
ახალი ამბები
20 იანვარი, 2023
ზეპირი გამოცდის შედეგები - მიღება 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ...
ზეპირი გამოცდის განრიგი - მიღება 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე
ახალი ამბები
16 იანვარი, 2023
ზეპირი გამოცდის განრიგი - მიღება 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ...
კვლევითი განაცხადების შეფასებები აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით - მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის
ახალი ამბები
9 იანვარი, 2023
კვლევითი განაცხადების შეფასებები აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით - მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო ...
კვლევითი განაცხადის შეფასებები - მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის
ახალი ამბები
22 დეკემბერი, 2022
კვლევითი განაცხადის შეფასებები - მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე 2022-2023 სასწავლო წლის ...
ბანერები