ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება დოქტორანტურაში

2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები ინგლისური და გერმანული ენების გამოცდების განრიგები
ახალი ამბები
26 ნოემბერი, 2021
2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო ...
მიღება 2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე
ახალი ამბები
29 ოქტომბერი, 2021
მიღება 2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ...
კვლევითი განაცხადის შეფასებები - მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის  სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის
20 აგვისტო, 2021
კვლევითი განაცხადის შეფასებები - მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო ...
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი სადოქტორო პროგრამებზე ზეპირი გამოცდის განრიგი 2021-2022
27 ივლისი, 2021
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი სადოქტორო პროგრამებზე ზეპირი გამოცდის განრიგი 2021-2022
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე  მისაღები აპლიკანტების ინგლისური ენის სააპელაციო გამოცდის შედეგები
20 ივლისი, 2021
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები აპლიკანტების ინგლისური ენის სააპელაციო გამოცდის ...
მიღება 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიაუნის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე ინფორმაცია სტიპენდიის შესახებ
7 ივლისი, 2021
მიღება 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიაუნის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და კულტურული ...
მიღება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე
ახალი ამბები
23 ივნისი, 2021
მიღება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე
ჩასარიცხ კანდიდატთა სია  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის
18 თებერვალი, 2021
ჩასარიცხ კანდიდატთა სია საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე 2020-2021 სასწავლო წლის ...
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები ზეპირი გამოცდის შედეგები
11 თებერვალი, 2021
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები ზეპირი გამოცდის შედეგები
ჩასარიცხ კანდიდატთა სია – მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის
5 თებერვალი, 2021
ჩასარიცხ კანდიდატთა სია – მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის ...
ზეპირი გამოცდის განრიგი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე გამოცხადებული მიღების ფარგლებში  2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის
2 თებერვალი, 2021
ზეპირი გამოცდის განრიგი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე გამოცხადებული მიღების ...
კვლევითი განაცხადის შეფასებები – საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე გამოცხადებული მიღების ფარგლებში (2020-2021 ს. წ, გაზაფხულის სემესტრისათვის)
27 იანვარი, 2021
კვლევითი განაცხადის შეფასებები – საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე გამოცხადებული ...
ბანერები