ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება დოქტორანტურაში

2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე მისაღები ინგლისური ენის  (B2) გამოცდის შედეგები
ახალი ამბები
18 აგვისტო, 2022
2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური ...
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე ზეპირი გამოცდის შედეგები
ახალი ამბები
16 აგვისტო, 2022
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე ზეპირი გამოცდის შედეგები
2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე მისაღები ინგლისური ენის  (B2) გამოცდის განრიგი
ახალი ამბები
16 აგვისტო, 2022
2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური ...
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამა ბიზნესის ადმინისტრირების კვლევითი განაცხადის შედეგები
ახალი ამბები
11 აგვისტო, 2022
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამა ბიზნესის ადმინისტრირების კვლევითი განაცხადის შედეგები
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე კვლევითი განაცხადის შეფასების შედეგები
ახალი ამბები
8 აგვისტო, 2022
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე კვლევითი განაცხადის შეფასების შედეგები
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები – სადოქტორო პროგრამებზე მიღება
ახალი ამბები
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები – სადოქტორო პროგრამებზე მიღება
ინგლისური ენის გამოცდის განრიგი – სადოქტორო პროგრამებზე მიღება
ახალი ამბები
27 ივლისი, 2022
ინგლისური ენის გამოცდის განრიგი – სადოქტორო პროგრამებზე მიღება
განცხადება პროგრამაზე მიღებისა და სტიპენდიის შესახებ – სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამა
ახალი ამბები
26 ივლისი, 2022
განცხადება პროგრამაზე მიღებისა და სტიპენდიის შესახებ – სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამა
მიღება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე
ახალი ამბები
13 ივლისი, 2022
მიღება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე
ჩასარიცხ კანდიდატთა სია  - სადოქტორო პროგრამებზე მიღება
ახალი ამბები
22 თებერვალი, 2022
ჩასარიცხ კანდიდატთა სია - სადოქტორო პროგრამებზე მიღება
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და  მედიცინის ფაკულტეტის სადოქტორო საფეხურზე მისაღები ზეპირი გამოცდის  შეფასებები  პროგრამების მიხედვით
ახალი ამბები
17 თებერვალი, 2022
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სადოქტორო საფეხურზე მისაღები ზეპირი გამოცდის შეფასებები პროგრამების ...
სადოქტორო კვლევითი განაცხადის საბოლოო შეფასებები და ზეპირი გამოცდის განრიგი პროგრამების მიხედვით
ახალი ამბები
9 თებერვალი, 2022
სადოქტორო კვლევითი განაცხადის საბოლოო შეფასებები და ზეპირი გამოცდის განრიგი პროგრამების მიხედვით
ბანერები