სამართლის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადმინისტრაცია

სამართლის სკოლის ადმინისტრაცია

გიორგი პაპუაშვილი
სამართლის სკოლის დეკანი
✉ giorgi.papuashvili@iliauni.edu.ge
➳A კორპუსი, ოთახი 402

შევარდენიძე ნატო 
დეკანის თანაშემწე - სტუდენტური პროექტების კოორდინატორი  
✉ nato.shevardenidze@iliauni.edu.ge
➳ A კორპუსი, ოთახი 401

ჩოკორაია კონსტანტინე
სამართლის სკოლის ხარისხის უზრუნველყოფის უფროსი
konstantine.chokoraia@iliauni.edu.ge
➳ A კორპუსი, ოთახი 403

გაგნიძე  სალომე
კურიკულუმის ექსპერტი  
salome.gagnidze@iliauni.edu.ge  
➳ A კორპუსი, ოთახი 401

ლაზიშვილი მაგდა   
სამართლის სკოლის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის კოორდინატორი  
magda.lazishvili@iliauni.edu.ge
➳ A კორპუსი, ოთახი 403

შუბლაძე სოფიო
სისხლის სამართლის მიმართულების კოორდინატორი   
sopio.shubladze@iliauni.edu.ge
➳ A კორპუსი, ოთახი 401

ლაპიაშვილი სონა
სასწავლო პროცესის ადმინისტრატორი
sona.lapiashvili@iliauni.edu.ge  
➳ A კორპუსი, ოთახი 407

ყვირილიანი ნინო  
სასწავლო პროცესის კოორდინატორი  
nino.kviriliani@iliauni.edu.ge  
➳ A კორპუსი, ოთახი 401

რუხაძე თამარი
სასწავლო პროცესის კოორდინატორი   
tamar.rukhadze@iliauni.edu.ge   
➳ A კორპუსი, ოთახი 407

გერაძე თამარი   
სასწავლო პროცესის კოორდინატორი   
tamar.geradze@iliauni.edu.ge   
➳ A კორპუსი, ოთახი 407

მაკაროვა ლუიზა   
თარჯიმანი
      
მეშველიშვილი ამირან   
სამართლის კლინიკის კოორდინატორი   
amiran.meshvelishvili@iliauni.edu.ge    
➳ D კორპუსი, ოთახი 103

გლაზოვი გიორგი   
სამართლის კლინიკის კოორდინატორის თანაშემწე  
giorgi.glazovi@iliauni.edu.ge   
➳ D კორპუსი, ოთახი 103

მელაძე გიორგი
კონსტიტუციური კვლევის ცენტრის დირექტორი
giorgi.meladze@iliauni.edu.ge
➳ A კორპუსი, ოთახი 406

ჭელიძე ნინო   
კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის კოორდინატორი   
nino.chelidze.1@iliauni.edu.ge   
➳ F კორპუსი, ოთახი 106

ბანერები