სამართლის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სასერტიფიკატო პროგრამა „ჯანდაცვის სამართალი, პოლიტიკა და მენეჯმენტი“

ბანერები