სამართლის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საკონსტიტუციო სამართლისა და ადამიანის უფლებების კლინიკა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკონსტიტუციო სამართლისა და ადამიანის უფლებების კლინიკა

ახალი ამბები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკონსტიტუციო სამართლისა და ადამიანის უფლებების კლინიკა დაფუძნდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში (USAID/PROLoG) პროგრამის თანამშრომლობის ფარგლებში.

კლინიკა 2018-2019 სასწავლო წლიდან ფუნქციონირებს და მისი მთავარი მისია სამართლებრივი ცოდნის შექმნა, გადაცემა, გამოყენება, სტუდენტებისთვის საკონსტიტუციო სამართლისა და ადამიანის უფლებების სფეროში სწავლების თეორიული, პრაქტიკული და საადვოკატო უნარ-ჩვევების გამომუშავება, იურიდიული აზროვნების განვითარება და ღირებულებების ჩამოყალიბებაა.

კლინიკა მუშაობს ორი მიმართულებით, ესენია: ადამიანის უფლებები და საკონსტიტუციო სამართალი. მისი მიზანია, გააღრმაოს სტუდენტებში ადამიანის უფლებების, როგორც უზენაესი ღირებულებების, პატივისცემა და ხელი შეუწყოს საკოსტიტუციო სამართლისა და ადამიანის უფლებების სფეროში სამართალწარმოების განვითარებას.

კლინიკა ფოკუსირებულია საკონსტიტუციო სამართლისა და ადამიანის უფლებების სფეროში სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი და სოციალურად დაუცველი, დისკრიმინაციის ან/და ძალადობის მსხვერპლი მოქალაქეების საქმეების სამართალწარმოებაზე.

კლინიკის საქმიანობის ფარგლებში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მაგისტრანტები და საბაკალავრო საფეხურის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტები, რომლებსაც გავლილი აქვთ სავალდებულო ორიენტაცია, აკადემიური კურსის პარალელურად, კვალიფიციური იურისტების მეთვალყურეობით გასცემენ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას, ამზადებენ იურიდიულ დოკუმენტებს სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისთვის, აწარმოებენ საქმეებს, როგორც ადმინისტრაციულ ორგანოებში, ასევე საკონსტიტუციო და საერთო სასამართლოებში.

კლინიკის მისამართია: . ჭავჭავაძის გამზ. N32, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის A კორპუსი, ოთახი 410

 

ბანერები