სამართლის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

ანაზღაურებადი სტაჟირება სამართლის სკოლის ადმინისტრაციაში
ახალი ამბები
ანაზღაურებადი სტაჟირება სამართლის სკოლის ადმინისტრაციაში
სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამების შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების საბოლოო შედეგები
17 სექტემბერი, 2019
სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამების შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების საბოლოო შედეგები
სახელმწიფო საწარმოების შესახებ კვლევის მიგნებების წარდგენა
ახალი ამბები
სახელმწიფო საწარმოების შესახებ კვლევის მიგნებების წარდგენა
სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამების შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების (წერითი გამოცდა, გასაუბრება) პირველადი შედეგები
ახალი ამბები
სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამების შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების (წერითი გამოცდა, გასაუბრება) პირველადი შედეგები
სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამების შიდასაუნივერსიტეტო წერითი გამოცების პირველადი შედეგები
5 სექტემბერი, 2019
სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამების შიდასაუნივერსიტეტო წერითი გამოცების პირველადი შედეგები
მიღება სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე  2019-2020 სასწავლო წლისთვის გასაუბრების ჩატარების  განრიგი და ინსტრუქცია
ახალი ამბები
მიღება სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე 2019-2020 სასწავლო წლისთვის გასაუბრების ჩატარების განრიგი და ინსტრუქცია
სამართლის სკოლის შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების ჩატარების  განრიგი და ინსტრუქცია
ახალი ამბები
სამართლის სკოლის შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების ჩატარების განრიგი და ინსტრუქცია
მიღება სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე 2019-2020 სასწავლო წლისთვის
ახალი ამბები
მიღება სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე 2019-2020 სასწავლო წლისთვის
ბანერები