სამართლის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე კანდიდატთა ჩარიცხვა
ახალი ამბები
21 სექტემბერი, 2021
სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე კანდიდატთა ჩარიცხვა
სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამების შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების საბოლოო შედეგები
ახალი ამბები
16 სექტემბერი, 2021
სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამების შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების საბოლოო შედეგები
სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამების შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების პირველადი შედეგები
ახალი ამბები
10 სექტემბერი, 2021
სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამების შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების პირველადი შედეგები
ჟურნალ „საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვის“                                                                         XV ნომრის პრეზენტაცია და დისკუსია
დისკუსიები
10 სექტემბერი, 2021
ჟურნალ „საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვის“ ...
სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების განრიგი
ახალი ამბები
27 აგვისტო, 2021
სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების განრიგი
 სამართლის სკოლის შიდასაუნივერსიტეტო წერითი გამოცდების ჩატარების განრიგი
25 აგვისტო, 2021
სამართლის სკოლის შიდასაუნივერსიტეტო წერითი გამოცდების ჩატარების განრიგი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა აცხადებს კონკურსს 2021-2022 წლის საერთაშორისო იმიტირებული პროცესის მონაწილეთათვის
კონკურსები
25 აგვისტო, 2021
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა აცხადებს კონკურსს 2021-2022 წლის საერთაშორისო იმიტირებული პროცესის მონაწილეთათვის
„საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა“ აცხადებს ნაშრომების მიღებას 2021 წლის დეკემბრის ნომერში გამოსაქვეყნებლად
2 აგვისტო, 2021
„საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა“ აცხადებს ნაშრომების მიღებას 2021 წლის დეკემბრის ნომერში გამოსაქვეყნებლად
ბანერები